Liên hệ

RevitaLash® Cosmetics Việt Nam.

Thông tin liên hệ chúng tôi

  • Hotline: +84911764384
  • Trụ sở 1: Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Trụ sở 2: 8 Nguyễn Huệ Bến Nghé Quận 1 Hồ Chí Minh
  • Website: https://revitalash.info/
  • Email:congtyrevitalash@gmail.com
  • Trụ sở sản xuất tại Mỹ: 1838 Eastman Ave Ventura, CA 93003 Hoa Kỳ
  • Website: revitalash.com
  • Hotline: 877-909-5274